strona g��wna
   

Finance Collecting
Wydział windykacji

Ul. Zamkowa 1/207, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 077/543 17 74
napisz do Nas

Finance Collecting powstała w wyniku rozbudowy Finance Consulting, która zajmowała się windykacją należności od 2001 roku. Dzisiaj firma cieszy się renomą zarówno wśród swoich klientów jak i ich dłużników.

Firma Finance Collecting współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokata Jacka Kwiatkowskiego. W razie potrzeby do dyspozycji pozostają stale współpracujący tłumacze i rzeczoznawcy.

Grono klientów firmy Finance Collecting składa się z tych, którzy trafili do niej z polecenia oraz tych, którym ta już wcześniej udzieliła pomocy. Taki efekt jest zasługą wysiłku całego zespołu i przyświecającej jemu idei: „Nasz profesjonalizm – Twoja satysfakcja”.

Nasza oferta to głównie:
 • windykacja
 • consulting
 • postępowanie przedsądowe
 • postępowanie sądowe
 • pieczęć prewencyjna
 • monitoring
 • doradztwo prawne
Finance Collecting windykuje wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego oraz od osób fizycznych wykorzystując przy tym wszystkie dozwolone prawem metody skłaniające dłużników do wywiązania się ze swoich zobowiązań. Pierwszym krokiem w celu uzyskania należności jest wezwanie do zapłaty na podstawie:
 • niezapłaconych w terminie faktur VAT,
 • umów cywilnoprawnych, z których wynikają należności do zapłaty i są one wymagalne,
 • ugód pozasądowych,
 • tytułów egzekucyjnych (prawomocnych: wyroków, nakazów zapłaty i ugód sądowych),
 • tytułów wykonawczych (tytułów egzekucyjnych opatrzonych klauzulą wykonalności) po nieskutecznych egzekucjach komorniczych.
Jeżeli dłużnik nie reaguje, firma opracowuje indywidualną strategię windykacji polubownej i przedstawia ją klientowi wraz z szacunkiem jej opłacalności.

Jeżeli windykacja polubowna nie przynosi oczekiwanych efektów, sprawa jest kierowana do sądu. Prawnicy współpracujący z Finance Collecting prowadzą wszystkie czynności prawne począwszy od przygotowania dokumentacji i złożenia pozwu poprzez reprezentację wierzyciela przed sądem aż do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia. Gdy dług nadal pozostaje nieuregulowany, egzekucja komornicza jest koniecznością. O skuteczności działań komornika powinny przesądzić informacje o źródłach majątku dłużnika uzyskane w toku postępowania windykacyjnego.

» strona główna   |  » o firmie   |  » oferta   |  » kontakt   |  » linki
© 2007-2010 by Finance Collecting | Designed by A.I.FIA