strona g��wna
   

Finance Collecting
Wydział windykacji

Ul. Zamkowa 1/207, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 077/543 17 74
napisz do Nas

Poniżej przedstawiamy koszty wynikające z obsługi zadłużenia.

Windykacja pozasądowa: Opłaty pobierana każdorazowo za przyjęcie zlecenia
  1. obsługa sprawy pozasądowej (rachunki od 200,00zł do 3 000,00zł) : 25,00zł
  2. obsługa sprawy pozasądowej (rachunki powyżej 3 000,00zł) : 50,00zł
  3. nakazy sądowe, sprawy przedawnione (rachunki) - 100,00zł
  4. sprawy po nieskutecznej egzekucji komorniczej - cena podlega negocjacji.
Po skutecznej windykacji należności pobierana jest prowizja:
  1. 25% (prowizja naliczana od ściągniętej należności - kwoty długu do 10 000zł)
  2. 20% (prowizja naliczana od ściągniętej należności- kwoty długu, powyżej 10 000zł)
  3. 35% (dotyczy sądowych nakazów zapłaty)


Pieczęć prewencyjna:
  1. abonament roczny: 300zł

PROMOCJA: Zakup Pieczęci Prewencyjnej upoważnia do 5% rabatu, nie będą też pobierane wstępne opłaty.

Finance Collecting oferuje przedsiębiorcom abonament pieczęci windykacyjnej. Stanowi ona narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Jest umieszczana na dokumentach firmowych, z których wynika obowiązek zapłaty, np. na: fakturach, rachunkach, notach obciążeniowych i wezwaniach do zapłaty. Doświadczenia klientów Finance Collecting w tym zakresie pozwalają stwierdzić, że dzięki pieczęci windykacyjnej nastąpiła u nich poprawa płynności finansowej i spadek czasu angażowanego do własnych działań windykacyjnych wobec niesolidnych kontrahentów. Nadto korzystanie z pieczęci windykacyjnej dodatnio wpływa na wizerunek firmy, jako podmiotu, który powierza obsługę swoich wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej.

» strona główna   |  » o firmie   |  » oferta   |  » kontakt   |  » linki
© 2007-2010 by Finance Collecting | Designed by A.I.FIA